Polityka cookies strony internetowej smakujemylokalnie.pl

Niniejszy dokument określa zasady związane z instalowaniem plików cookies przez administratora strony internetowej smakujemylokalnie.pl oraz zasady związane z przetwarzaniem informacji pozyskiwanych przez te pliki cookies.

I. Definicje
II. Rodzaje plików cookies w Serwisie
III. Zasady przetwarzania informacji pochodzących z plików cookies
IV. Zasady samodzielnego zarządzania plikami cookies przez Użytkownika

I. Definicje

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.smakujemylokalnie.pl;
 2. Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę internetową www.smakujemylokalnie.pl;
 3. pliki cookies – małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika odwiedzającego Serwis

II. Rodzaje plików cookies w Serwisie

Z chwilą wejścia Użytkownika do Serwisu, Serwis instaluje na urządzeniu Użytkownika pliki cookies, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlania treści zawartych w serwisie na urządzeniu Użytkownika. Pliki te pozyskują informacje dotyczące urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, w tym adres IP tego urządzenia, jego rodzaj, system operacyjny oraz rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, a także niektóre ustawienia (w tym język). Informacje te są przetwarzane przez czas pozostawania Użytkownika na stronie internetowej (cookies sesyjne) oraz przechowywane przez 6 miesięcy od zakończenia sesji Użytkownika w Serwisie. Wchodząc do Serwisu Użytkownik może wyrazić także zgodę na zainstalowanie przez Serwis na jego urządzeniu cookie analitycznego, które służy do administratorowi Serwisu do dokonywania analiz dotyczących odwiedzin dokonywanych przez Użytkowników w Serwisie. Cookie to również pozyskuje informacje dotyczące urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika podczas wizyty w Serwisie, w tym adresu IP tego urządzenia, rodzaju urządzenia, jego systemu operacyjnego oraz wersji i rodzaju przeglądarki internetowej. Cookie to zbiera także informacje dotyczące aktywności Użytkownika w serwisie, w tym godziny wejścia do Serwisu i wyjścia z Serwisu oraz czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie, w tym obejrzanych podstron w ramach Serwisu. Dane te są przetwarzane przez 24 miesiące od zakończenia przez Użytkownika sesji w Serwisie.

III. Zasady przetwarzania informacji pochodzących z plików cookies

 1. Administratorem Serwisu oraz danych zbieranych przez pliki cookies jest Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72 (03-734 Warszawa);
 2. Dane kontaktowe: kontakt@carrefour.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres administratora Serwisu;
 3. Administrator Serwisu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych pod adresem e-mail: iod@carrefour.pl;
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu prawidłowego wyświetlania informacji znajdujących się w Serwisie. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji usługi polegającej na udostępnianiu Serwisu Użytkownikom (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W przypadku wyrażenia przez Użytkownik zgody, dane mogą być przetwarzane także w celach analitycznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora Serwisu, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora Serwisu usługi informatyczne, prawne oraz analityczne;
 6. Dane Użytkowników mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, tj. USA – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uwzględniającej standardowe klauzule ochrony danych wydane przez Komisję Europejską;
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, a także prawo żądania usunięcia danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do otrzymania danych dostarczonych administratorowi Serwisu przez Użytkownika w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 9. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu możliwości korzystania z Serwisu;
 10. Na podstawie danych Użytkowników administrator Serwisu nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji (w tym przez profilowanie).
 11. Termin retencji danych określony został w pkt II niniejszego dokumentu.

IV. Zasady samodzielnego zarządzania plikami cookies przez Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zarządzać zainstalowanymi na jego urządzeniu plikami cookies, w tym usuwać te pliki z twardego dysku urządzenia i blokować możliwość ich zapisania.
 2. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych co do zasady domyślnie umożliwiają zapisywanie plików cookies na urządzeniach Użytkownika.
 3. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu przeglądarki internetowej. Sposób dostępu do narzędzi umożliwiających zarządzanie plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek został opisany poniżej:
  1. Google Chrome: Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Pliki cookie i inne dane witryn;
  2. Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane stron;
  3. Microsoft Edge: Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny;
  4. Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka;
  5. Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies.

Niniejsza Polityka cookies została sporządzona w dniu 24 sierpnia 2022 roku. Polityka może podlegać cyklicznym zmianom – w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub zmian w zakresie wykorzystywanych przez Serwis plików cookies.

Patronat honorowy

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Organizator